Phương thức thanh toán nhờ thu trong thanh toán quốc tế

Phương thức thanh toán nhờ thu (Documentary Collection) là gì?

Đây là phương thức thanh toán mà trong đó người xuất khẩu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ thì sẽ lập ra một hối phiếu và ủy thác ngân hàng của mình thu hộ số tiền từ nhà nhập khẩu.

Trong đó các bên tham gia bao gồm:

+ Người nhập khẩu – người trả tiền: là người trả tiền hối phiếu

+ Người xuất khẩu – người thụ hưởng: là người lập hối phiếu gửi cho ngân hàng của mình

+ Ngân hàng đại lý – ngân hàng ở nước người nhập khẩu

+ Ngân hàng phục vụ bên bán – ngân hàng ở nước người xuất khẩu: là ngân hàng tiếp nhận nhờ thu dựa trên hối phiếu người xuất khẩu đưa

Các hình thức nhờ thu

Phương thức nhờ thu trơn

Là phương pháp thanh toán nhờ thu không đi kèm thao các chứng từ hàng hóa như cước phí, bảo hiểm,… việc thực hiện nhờ thu trơn thường được áp dụng với các bên mua bán có mối quan hệ hiểu lẫn nhau và có mối quan hệ tin cậy

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ

Là phương pháp nhờ thu mà trong đó người xuất khẩu không chỉ gửi cho ngân hàng của mình hối phiếu mà còn gửi cho họ bộ chứng từ gửi hàng với đièu kiện là khi người nhập khẩu chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới gửi bộ chứng từ gửi hàng kèm theo cho người nhập khẩu để họ nhận hàng. Người xuất khẩu sẽ áp dụng nhờ thu kèm chứng từ nếu có sự tin tưởng vào khả năng thanh toán của người mua đồng thời không có sự chuyển đổi ngoại tệ trong nước người mua

Trình tự của nghiệp vụ nhờ thu

(0) Ký kết hợp đồng mua bán, trong đó điều khoản thanh toán quy định áp dụng phương thức “Nhờ thu trơn”.

(1) Người xuất khẩu gửi hàng hóa và bộ chứng từ thương mại trực tiếp cho người nhập
khẩu.

(2) Người xuất khẩu gửi đơn yêu cầu nhờ thu cùng chứng từ tài chính cho ngân hàng nhờ thu (NHNT) để thu tiền từ người nhập khẩu.

(3) NHNT lập và gửi Lệnh nhờ thu cùng chứng từ tài chính tới NHTH để thu tiền từ người nhập khẩu

(4) NHTH thông báo Lệnh nhờ thu cho người nhập khẩu

(5) Người nhập khẩu trả tiền ngay, hoặc chấp nhận trả tiền.

(6) NHTH chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho NHNT.

(7) NHNT chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho người xuất khẩu.

Rủi ro cho phương thức thanh toán nhờ thu

Rủi do người bán: Việc thanh toán và nhận tiền theo tình trạng của người mua vì chỉ khống chế được việc nhận hàng không khống chế việc  thanh toán, nếu người mua từ chối thanh toán, hoặc không có ý định mua hàng thì người bán gặp rủi do phải quay đầu hàng về.

Phụ thuộc vào thời điểm người mua có thể trả tiền ( Bán hàng theo lời hứa ). Người mua có thể kéo dài việc trả tiền bằng cách chưa nhận chứng từ

Rủi do với người mua: Nhận hàng – chứng từ khác nhau vì đây là 2 bước khác nhau khó kiểm soát được tình trạng hàng  không như hợp đồng đã ký

Đối với nhờ thu kèm chứng từ khắc phụ được hạn chế của nhờ thu trơn là nhà nhập khẩu muốn có hàng thì phải có chứng từ nên phải thanh toán cho nhà xuất khẩu.

Vậy ưu điểm của nhờ thu là gì: Đối với nhờ thu thì người mua có thể chủ động trong việc thanh toán và tiết kiệm chi phí hơn khi thanh toán L/C.

Như vậy, bài viết về thanh toán nhờ thu trong thanh toán quốc tế đã kết thúc, hãy truy cập và liên hệ Bưu chính Đông Dương để biết thêm thông tin về các phương thức thanh toán khác cũng như về .phương thức thanh toán chuyển tiền trong thương mại quốc tế