A/N

Những điều cần biết Thông báo hàng đến Arrival Notice (A/N)

AN là gì

Bạn đang có hàng nhập khẩu từ nước ngoài về và bạn chưa hiểu thế nào là thông báo hàng đến, hãy đọc bài viết sau cùng IPL nhé!! TBHD là gì? Thông báo hàng đến tiếng anh còn lại là (Arrival Notice) A/N là một loại giấy thông báo chi tiết mà hãng tàu, các đại lý […]