c/o form D

Giấy chứng nhận xuất xứ Form D xuất hàng qua những quốc gia nào?

C/O là gì? C/O Form D xuất hàng qua những quốc gia nào?

 Giấy chứng nhận xuất xứ Form D xuất hàng qua những quốc gia nào? C/O là thuật ngữ tiếng Anh, viết đầy đủ là Certificate of Origin hay còn gọi là giấy chứng nhận xuất xứ, là loại chứng từ cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh […]