cảng Cát Lái

Đảm bảo hoạt động thông suốt tại cảng Cát Lái

Tại buổi kiểm tra thực tế hoạt động làm hàng tại cảng Cát Lái và có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vào chiều 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo bất kể trong tình huống, hoàn cảnh nào cũng không để ảnh hưởng […]