chứng nhận ccc

Chứng Nhận CCC – Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc

Chứng Nhận CCC – Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC là hệ thống chứng nhận an toàn sản phẩm bắt buộc của Trung Quốc, còn được gọi là chứng nhận 3C. Chứng nhận CCC là một hệ thống đánh giá sự phù hợp của sản phẩm bắt buộc được chính phủ Trung Quốc thực […]