Chuyển hạt điều sang thị trường EU ưu đãi 30%

Chuyển hạt điều sang thị trường EU ưu đãi 30%

Bưu chính Đông Dương

Chuyển hạt điều sang thị trường EU ưu đãi 30% Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang EU trong 11 tháng năm 2021 đạt xấp xỉ 122,5 nghìn tấn, trị giá 734,38 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 6,2% về trị giá […]