Chuyển phát nhanh đi Philippines đơn giản

Chuyển phát nhanh đi Philippines đơn giản

Vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan về Việt Nam bảo đảm

Hiện nay dịch vụ vận chuyển hàng sang Philippines của người dân Việt Nam ngày càng có xu hướng tăng mạnh. Sự gia tăng việc xuất nhập khẩu giữa hai nước ngày một cao, dẩy mạnh nhanh chóng nhu cầu giao dịch hai bên. Chính vì vậy, Indochina Post đã mở rộng dịch vụ chuyển […]