Chuyển phát nhanh hàng hóa từ Hà Nội đi Michoacán

Chuyển phát nhanh hàng hóa từ Hà Nội đi Michoacán (Mexico)

Chuyển phát nhanh hàng hóa từ Hà Nội đi Michoacán (Mexico) giá rẻ, uy tín. Việt Nam và Liên bang Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 19/5/1975, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, mối quan hệ hữu nghị đã được hơn 40 […]