co form EAV

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV?

C/O form EAV là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV? Giấy chứng nhận xuất xứ C/O form EAV – (Certificate of Origin Form EAV) là loại chứng từ quan trọng dành cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz, Russian. Với chứng nhận xuất xứ này thì hàng hóa khi xuất […]