dịch vụ bưu chính vận chuyển đi Korea

Dịch vụ bưu chính vận chuyển từ Sài Gòn sang Hàn Quốc

dịch vụ bưu chính vận chuyển đi Korea

Lời giới thiệu Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước có mối quan hệ ngoại giao gần gũi và sâu sắc . Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Hàn Quốc là ngày 22/12/1992. Đến năm 2009, hai quốc gia bắt đầu nâng cấp mối quan hệ lên thành “Đối […]