giấy phép flegt

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép FLEGT cập nhật 2022

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép FLEGT cập nhật 2022 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép FLEGT: – Bản chính đề nghị cấp giấy phép FLEGT theo Mẫu số 11 Phụ lục I. – Bản chính bảng kê gỗ xuất khẩu đối với lô hàng gỗ của doanh nghiệp Nhóm I – […]