Gửi hồ sơ tài liệu từ Đài Loan về Hải Phòng nhanh chóng

Gửi hồ sơ tài liệu từ Đài Loan về Hải Phòng nhanh chóng

Gửi hồ sơ tài liệu từ Đài Loan về Hải Phòng nhanh chóng

Đài Loan và Việt Nam có quan hệ song phương lâu đời. Hợp tác kinh tế, xây dựng nhà máy, cùng nhau phát triển. Vì thế nhu cầu vận chuyển qua lại giữa hai nơi ngày càng lớn. Hiểu được điều này Indochina Post đã cho ra dịch vụ gửi hồ sơ tài liệu từ […]