Gửi tài liệu từ Séc về Việt Nam

Gửi tài liệu từ Séc về Việt Nam

Gửi tài liệu từ Séc về Việt Nam

Cộng hòa Séc là quốc gia thuộc Trung Âu giáp Ba Lan, Đức, Áo, Slovakia. Hiện nay Việt Nam đã đang đẩy mạnh ngoại giao đến các quốc gia trong đó có cộng hòa Séc, chính vì thế Indochina Post đã nắm bắt cơ hội mở rộng dịch vụ gửi hàng hóa, tài liệu ,…. […]