Quy hoạch cảng biển

Quy hoạch cảng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Vận chuyển mẫu vải từ Trung Quốc về Việt Nam nhanh chóng

Quy hoạch cảng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đang được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương hoàn thiện, dự kiến tổng kinh phí khoảng 300.000 – 320.000 tỷ đồng, trong […]