Tân cảng- Cát Lái

Giải pháp đảm bảo hoạt động thông suốt tại Tân Cảng- Cát Lái

Với thông điệp “Doanh nghiệp và Tân Cảng Sài Gòn – cùng đồng hành, cùng sẻ chia” trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) ban hành thông báo số 2551/TB-TCg về chính sách hỗ trợ khách hàng tại cảng Tân Cảng – Cát Lái, cảng Tân Cảng – […]