trái cây dẻo

Vận chuyển trái cây dẻo từ Hồ Chí Minh sang Singapore

Vận chuyển trái cây dẻo từ Hồ Chí Minh sang Singapore

Vận chuyển trái cây dẻo từ Hồ Chí Minh sang Singapore Trái cây dẻo là gì? Trái cây dẻo được làm từ các loại trái cây tươi như mít, xoài, kiwi, nho, dâu, chuối,… Dùng công nghệ sấy tự nhiên ở nhiệt độ thấp. Rút đi một lượng nước có trong trái cây, nhưng không […]