Vận chuyển hạt điều sang BangKok Thái Lan nhanh chóng

Vận chuyển hạt điều sang BangKok Thái Lan nhanh chóng

Bưu chính Đông Dương

Vận chuyển hạt điều sang BangKok Thái Lan nhanh chóng Lào và Thái Lan là những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Trong những năm qua, thương mại Việt Nam với hai nước này ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hạt điều Hạt điều hay còn gọi là đào […]