vận chuyển việt-lào

Vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt – Lào

Vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt - Lào

  Hình thức vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt- Lào của Bưu Vận Đông Dương Quốc Tế Để vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Nam và Lào. Bưu Vận Đông Dương Quốc Tế có hai hình thức vận chuyển. Đó là vận chuyển tiểu ngạch và vận chuyển chính ngạch.  1.Hình thức vận […]