vận tải toàn cầu

Khủng hoảng vận tải gây lạm phát toàn cầu sẽ kéo dài đến 2023

Gửi thực phẩm khô sang Nhật Bản giá ưu đãi

Giới thiệu Một cuộc khủng hoảng vận chuyển trên toàn cầu có vẻ sẽ còn tiếp diễn, không chỉ làm trì trệ hoạt động lưu thông hàng hóa mà còn thúc đẩy lạm phát tăng cao, dự kiến tới tận năm 2023. Vận chuyển hàng hóa khó khăn đã trở thành nỗi đau đầu Vận […]