Hối phiếu và các thông tin liên quan đến hối phiếu trong thanh toán quốc tế

 

Hối phiếu là một trong những chứng từ quan trọng dùng trong mua – bán hàng hóa quốc tế, được coi là một chứng từ thanh toán. Tuy vậy, khi làm nghề xuất nhập khẩu, nhiều người chưa biết đến sự tồn tại của Hối phiếu. Vậy Hối phiếu là gì, nội dung như thế nào, có tác dụng gì và cách viết Hối phiếu ra sao?

Hối phiếu là gì?

Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện, do người xuất khẩu, người bán, người cung ứng dịch vụ, … ký phát đòi tiền người nhập khẩu, người mua, người nhận cung ứng và yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu phải trả một số tiền nhất định, tại một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định cho người hưởng lợi quy định trong hối phiếu,hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.

Người kí phát hối phiếu thường là người xuất khẩu kí đòi tiền người nhập khẩu hoặc đại lí của người nhập khẩu trả cho một số tiền xác định ghi trên bề mặt hối phiếu.

Các bên tham gia hối phiếu

Người ký phát hối phiếu: thông thường là người bán, đại diện tổ chức xuất khẩu, cung ứng dịch vụ.

Người chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu: là người mà hối phiếu gởi đến cho họ, đòi tiền họ (có thể là người mua, ngân hàng mở L/C, ngân hàng thanh toán, …).

Người hưởng lợi hối phiếu: trước hết là người ký phát hối phiếu, kế đến là người do người ký phát hối phiếu chỉ định trên hối phiếu. Theo luật quản chế ngoại hối ở nước ta người hưởng lợi là các ngân hàng kinh doanh đối ngoại được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép.

Chức năng của hối phiếu

Hối phiếu có 3 chức năng:

Hối phiếu là phương tiện thanh toán: hối phiếu là phương tiện giúp người bán đòi tiền người mua và giúp người chuyển tiền trả nợ cho người bán;

Hối phiếu là phương tiện đảm bảo: hối phiếu là chứng từ có giá do đó nó có thể mua bán, cầm cố, thế chấp, v.v

Hối phiếu là phương tiện cung cấp tín dụng: Vì hối phiếu là một chứng từ có giá nên nó có thể là công cụ hữu hiệu trong việc cung ứng các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.

Nội dung của hối phiếu

Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ hối phiếu (Bill of Exchange).

Địa điểm ký phát hối phiếu: trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm ký phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người ký phát là địa điểm thành lập hối phiếu.

Địa điểm trả tiền: nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu.

Trên hối phiếu phải ghi rõ: trả theo lệnh của … (pay to order of…).

Số tiền và loại tiền: số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ.

Như vậy , nội dung tìm hiểu về hối phiếu đã kết thúc rồi, để biết thêm thông chi tiết về các phương thức thanh toán khác, phương thức thanh toán L/C, phương thức thanh toán nhờ thu,… Vui lòng liên hệ hoặc theo dõi Bưu Chính Đông DươngIndochina Post nhé.