co form B

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B?

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B là gì? 

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B?  C/O là từ viết tắt của Certificate of Origin được dịch ra là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp. Mục đích để chứng nhận xuất xứ của sản […]