Giấy chứng nhận xuất xứ Form B?

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B là gì? 

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B? 

C/O là từ viết tắt của Certificate of Origin được dịch ra là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp. Mục đích để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nhằm tạo thuận lợi về mặt thuế quan cho hàng hóa khi nhập khẩu vào quốc gia khác.

C/O form B là một trong các loại giấy chứng nhận xuất xứ phổ biến áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu sang tất cả các nước, cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi. 

C/O form B được cấp bởi Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI và chi nhánh ủy quyền.

Loại giấy C/O này được cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước trên thế giới trong các trường hợp:
– Những nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP

– Các nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam được hưởng ưu đãi

Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này. Nhưng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp CO mẫu B

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp CO mẫu B
Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp CO mẫu B

Trước hết, doanh nghiệp chủ hàng xuất khẩu cần phải đăng ký tài khoản trên hệ thống COMIS của VCCI. Sau đó, chuẩn bị hồ sơ bản cứng như sau:

 – Vận đơn đường biển-Bill of Lading: bản sao, có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

 – Hóa đơn thương mại-Commercial Invoice: bản sao, có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

 – Phiếu đóng gói-Packing List: bản sao, có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

 – Tờ khai hải quan (đã thông quan): bản sao, có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

 – Bản giải trình quy trình sản xuất: Sao y bản chính (Giải trình quy trình sản xuất ra sản phẩm từ các nguyên vật liệu đầu vào)

 – Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu: Sao y bản chính (Thể hiện rõ trong sản phẩm có bao nhiêu % nguyên liệu A, bao nhiêu % nguyên liệu B)

 – Hóa đơn mua bán nguyên vật liệu: Sao y bản chính (trong trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trong nước) hoặc tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu (trong trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu)

 – Hóa đơn mua bán sản phẩm xuất khẩu: Sao y bản chính + mang bản gốc để đối chiếu (trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu là công ty thương mại, không trực tiếp sản xuất mà mua sản phẩm về đề xuất khẩu đi)

Thời gian xin cấp giấy chứng nhân xuất xứ form B là bao lâu?

Khi nộp hồ sơ xin cấp C/O, doanh nghiệp cần quan tâm đến mất bao nhiêu thời gian để cầm được bộ C/O trên tay. Tránh việc đợi chờ, phát sinh những chi phí không đáng có. Thời gian thông thường khi xin cấp CO form B là 1-2 ngày. Tuy nhiêu, chủ hàng phải chuẩn bị hồ sơ chính xác, đầy đủ, tránh trường hợp bị bác hồ sơ.

Nội dung trên C/O form B
Nội dung trên C/O form B

– Mục 1: Thông tin công ty xuất khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
– Mục 2: Thông tin công ty nhập khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
– Mục 3: Tên, số hiệu phương thức vận chuyển, ngày tàu chạy, cảng đi, cảng đến
– Mục 4: Tên cơ quan cấp C/O: VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. ADDRESS: NO 9, DAO DUY ANH STREET, HA NOI, VIET NAM
– Mục 5: Để trống
– Mục 6: Mô tả hàng hóa: Số đơn hàng, số L/C, tên hàng, số lượng, đóng gói…
– Mục 7: Trọng lượng tổng hoặc số lượng khác (50 pallet hoặc 3000 cái…)
– Mục 8: Số và ngày Invoice
– Mục 9: Ký xác nhận của VCCI
– Mục 10: Ký xác nhận của doanh nghiệp
Kết luận:
Qua bài viết này, mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị hồ sơ và quy trình xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O form B. Ngoài ra Bưu Chính Đông Dương còn cung cấp các dịch vụ sau.:

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không