giấy chứng nhận chất lượng

CQ, CO là gì?

CQ, CO là gì?

CQ, CO là gì? ” Certificate of quality ” – Thuật ngữ tiếng anh của ” CQ “, có nghĩa là ” Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm “, nhằm mục đích chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn quốc tế. CO (Certificate of Origin) là giấy […]