packing list là gì

Packing list là gì?

packing list là gì?

Packing list là gì? Packing list là một trong những chứng từ không thể thiếu để hoàn tất bộ hồ sơ thông quan hàng hoá. Packing List là phiếu đóng gói hàng hóa, là một thành phần quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Nếu theo nghĩa tiếng Anh dịch đơn thuần, thì […]