vận tải biển

Những từ viết tắt trong vận tải đường biển

Những từ viết tắt trong vận tải đường biển

Những từ viết tắt trong vận tải đường biển Các loại phí hãng tàu Tuyến Châu Âu, Địa Trung Hải: BAF: Bunker Ajustment Factor: Phụ phí xăng dầu CAF: Currency Adjustment Factor: Phụ phí tiền tệ The currency adjustment factor rises as the value of the U.S. dollar falls. It is applied as a percentage […]

Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển về Việt Nam

Dịch vụ mua hộ mĩ phẩm tại Singapore đơn giản

Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển đảm nhận đến 3/5 khối lượng vận chuyển hàng hóa trên thế giới. Bởi dịch vụ vận tải biển có thể khắc phục hầu hết các khuyết điểm mà loại hình vận chuyển khác gặp phải. Như nó có thể đáp ứng vận chuyển đường dài, […]