Thủ tục nhập khẩu hàng gia dụng về Việt Nam nhanh chóng

Hàng gia dụng là những mặt hàng cần thiết phục vụ cho cuộc sông hằng ngày và có nhu cầu sử dụng rất lớn. Bạn là cá nhân, doanh nghiệp. Và bạn muốn nhập khẩu đồ gia dụng nhà bếp về Việt Nam nhưng không biết thủ tục như thế nào? Bài viết sau đây của Indochinapost sẽ giúp cho bạn!!

Nhập khẩu đồ gia dụng nhà bếp có những quy định gì?

Thủ tục nhập khẩu hàng gia dụng

Đồ gia dụng nhà bếp được chia làm 2 loại. Một là các vật dụng thuộc nhóm 2 do Bộ Y tế quản lí như dao, nồi, xoang, hộp đựng thực phẩm, muỗng…; nhóm thứ hai là các thiết bị như lò vi sóng, lò nướng, nồi cơ điện, bếp điện, bếp gas… Bài viết này Indochinapost sẽ đề cập đến các quy định về nhập khẩu đồ gia dụng thuộc nhóm 2 do Bộ Y tế quản lí.

Để nhập các sản phẩm đồ gia dụng thuộc hàng hóa nhóm 2 cá nhân, doanh nghiệp thường phải thực hiện thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng gồm các bước chính như sau:

 • Kiểm tra an toàn thực phẩm hay kiểm nghiệm thực tế sản phẩm về mức độ an toàn thực phẩm.
 • Tiến hành công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra chất lượng nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Nộp kết quả kiểm tra chất lượng về Chi cục hải quan, thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, mở tờ khai hải quan.

Tìm hiểu chi tiết về công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu, bạn có thể xem tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, để chắc chắn đồ gia dụng nhập về thuộc nhóm hàng nào, bạn có thể đối chiếu mã HS. Theo đó, có thể xem chi tiết tại Thông tư 05/2018/TT-BYT về ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Y tế.

Kiểm nghiệm thực tế sản phẩm về mức độ an toàn thực phẩm

Việc đầu tiên cần làm khi làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng dùng cho nhà bếp, bạn cần làm kiểm nghiệm thực tế mức độ an toàn thực phẩm của sản phẩm. Đây là bước quan trọng để bạn có thể công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Kết quả kiểm nghiệm phải được công nhận bởi một số cơ quan như Viện Dinh dưỡng, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Quatest…

Việc lấy mẫu kiểm nghiệm hàng hóa sẽ được tiến hành khi bạn nhập khẩu lô hàng về nước. Trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu đồ gia dụng, bạn phải làm đơn xin mang hàng về bảo quản để lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu và kiểm nghiệm, phiếu kết quả sẽ được trả về cho người nhập khẩu.

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Khi có phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, bước thứ 2 bạn sẽ tự công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm. Theo đó, tại Điều 5 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ đã quy định chi tiết như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm.

(Lưu ý: Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải đảm bảo trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

2. Tiến hành tự công bố hợp quy định an toàn thực phẩm theo trình tự sau:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định.
 • Bước 2: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.
 • Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 2 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Kiểm tra chất lượng nhà nước về an toàn thực phẩm

Khi nhập khẩu đồ gia dụng dùng cho nhà bếp, trừ các loại hàng hóa nằm trong Điều 13 được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì các mặt hàng khác thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 phải tiến hành kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Việc kiểm tra chất lượng phải thực hiện theo quy định, cụ thể:

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng (kiểm tra thông thường) gồm:

 • Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Bản tự công bố sản phẩm.
 • Bản sao danh mục hàng hóa (Packing list).

2. Tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa theo trình tự:

 • Bước 1: Làm công văn xin mang hàng về bảo quản để lấy mẫu khi tiến hành thủ tục hải quan nhập khẩu đồ gia dụng.
 • Bước 2: Tiến hành lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, nhận phiếu kết quả kiểm nghiệm và tự công bố hợp quy định an toàn thực phẩm.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương (nếu đã áp dụng).
 • Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ, ra thông báo hàng hóa đạt hoặc không đặt yêu cầu nhập khẩu.
 • Bước 5: Nộp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu”  cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Chứng từ cần thiết khi nhập khẩu hàng gia dụng về Việt Nam

Sau khi tiến hành đầy đủ các bước kiểm nghiệm, tự công bố hợp quy định an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng hàng hóa, bạn phải chuẩn đầy đủ các hồ sơ, chứng từ để có thể nhanapj khẩu hàng gia dụng

Đối với  chứng từ cần thiết nhập khẩu đồ gia dụng dùng cho nhà bếpkhi làm thủ tục hải quan gồm có:

 • Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract): 01 bản sao y
 • Hóa đơn thương mại (Invoice): 01 bản gốc
 • Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản gốc
 • Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading)
 • Giấy phép (nếu có): 01 bản gốc
 • Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm (Certificate of Origin) (nếu có): 01 bản gốc
 • Bản tự công bố và phiếu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước
 • Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có).

Hồ sơ hải quan sau khi chuẩn bị xong, bạn tiến hành khai và nộp tờ khai hải quan, nhận kết quả phân luồng tờ khai. Với tờ khai hợp lệ (luồng xanh) hàng sẽ được thông quan sau khi người nhập khẩu nộp thuế theo quy định. Với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ phải thực hiện bước kiểm tra tờ khai, hàng hóa theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.

Indochinapost đã cung cấp thông tin cho bạn về thủ tục cũng như các chứng từ cần thiết khi phải nhập một lô hàng gia dụng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khi bạn có nhu cầu nhập khẩu hàng gia dụng hay bất cứ hàng hóa gì, hãy nhớ tới Indochinapost, gọi ngay hotline 0902923633 để được tư vấn nhanh chóng miễn phí nhất!

Xem thêm: Gửi hàng hóa đi Malaysia thủ tục đơn giản, thuận tiện

Thủ tục xuất khẩu gạo