Phương thức nhờ thu phiếu trơn trong thanh toán quốc tế

 

Thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán hàng hóa giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thanh toán nhờ thu trơn là một loại nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu và nhờ thu trơn là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Khái niệm nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)

Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection) là phương thức trong đó người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng

Trong đó, các chúng từ bao gồm

Chứng từ tài chính : hối phiếu, kỳ phiếu, séc, hoặc các phương tiện tương tự khác sử dụng trong việc chi trả, thanh toán tiền.

Chứng từ thương mại : hóa đơn, chứng từ vận tải,…( các chứng từ không phải là chứng từ tài chính).

Quy trình nhờ thu phiếu trơn

(1) Ký kết hợp đồng mua bán, trong đó có điều khoản thanh toán ghi áp dụng phương thức “nhờ thu phiếu trơn”.

(2) Người ủy thác (nhà xuất khẩu) gửi hàng hóa và bộ chứng từ thương mại trực tiếp cho người trả tiền (nhà nhập khẩu).

(3) Nhà xuất khẩu gửi đơn yêu cầu nhờ thu cùng bộ chứng từ chứng tài chính cho ngân hàng nhờ thu (NHNT) để thu tiền từ nhà nhập khẩu.

(4) Nhân hàng nhờ thu lập và gửi lệnh nhờ thu cung chứng từ tài chính tới ngân hàng thu hộ (NHTH) để thu tiền từ nhà nhập khẩu.

(5) NHTH thông báo lệnh nhờ thu tới nhà nhập khẩu.

(6) Nhà nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

(7) NHTH chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho NHNT.

(8) NHNT chuyển tiền nhờ thu, hoặc hối phiếu kỳ hạn đã chấp nhận cho nhà xuất khẩu.

Ưu nhược điểm của phương thức nhờ thu trơn

  • Ưu điểm: Thủ tục đơn giản, ít tốn kém, tiết kiệm chi phí.
  • Nhược điểm: Không đảm bảo quyền lợi cho người bán, vì việc thanh toán phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn người mua, tốc độ thanh toán chậm và ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian đơn thuần.
  • Điều kiện áp dụng: chỉ áp dụng trong trường hợp người bán và người mua tin tưởng lẫn nhau hoặc có quan hệ liên doanh với nhau giữa công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của nhau. Hoặc sử dụng trong trường hợp thanh toán về dịch vụ có liên quan đến xuất khẩu hàng hóa hoặc thanh toán cước phí vận tải, bưu điện, bảo hiểm, hoa hồng, lợi tức ….

Rủi ro trong phương thức nhờ thu trơn

Rủi ro đối với nhà xuất khẩu

– Nếu nhà nhập khẩu vỡ nợ, thì nhà xuất khẩu chẳng bao giờ nhận được tiền thanh toán.

– Nếu năng lực tài chính của nhà nhập khẩu yếu kém, thì việc thanh toán sẽ dây dưa, chậm trễ và tốn kém.

– Nếu nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán, hoặc từ chối chấp nhận thanh toán.

– Đến hạn thanh toán hối phiếu kì hạn nhưng nhà nhập khẩu không thể thanh toán hoặc không muốn thanh toán thì nhà xuất khẩu có thể kiện ra tòa nhưng rất tốn kém và không phải lúc nào cũng nhận được tiền.

Đối với nhà nhập khẩu

Rủi ro có thể phát sinh khi Lệnh nhờ thu đến trước hàng hóa và nhà nhập khẩu phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc chấp nhận trong khi hàng hóa không được gửi đi, hoặc đã được gửi đi nhưng chưa tới, hoặc khi nhận hàng hóa có thể là không đảm bảo đúng chất lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.

Cảm ơn các bạn dã đọc bài viết về nhờ thu phiếu trơn, để biết thêm các thông tin khác liên quan đến các phương thức thanh toán, phương thức thanh toán T/T,… và các dịch vụ khác vui lòng liên hệ Bưu Chính Đông Dương hay Indochina post.