Phân biệt chuyển tiềnT/T trả trước và trả sau T/T trả sau

 

Thanh toán T/T hiện đang là một trong những phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay. Khi thị trường nhu cầu giao dịch mua bán quốc tế cao thì vấn đề hỗ trợ thanh toán an toàn, nhanh chóng luôn được các cá nhân, đơn vị quan tâm. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về phương thức thanh toán TT là gì thì bài viết này sẽ nêu rõ.

Thanh toán T/T là gì?

Phương thức thanh toán T/T trả sau là cách thức mà các cá nhân, đơn vị thanh toán tiền hàng, theo đó ngân hàng sẽ thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu cho người nhận qua cách thức điện Swift/telex theo chỉ dẫn của người gửi.

Người mua hàng sẽ thực hiện chuyển tiền cho người bán sau khi nhận được hàng hóa. Số tiền được chuyển an toàn từ ngân hàng bên mua sang ngân hàng bên bán qua điện chuyển tiền.

Có 4 bên tham gia trong việc thanh toán T/T bao gồm là nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, ngân hàng bên xuất và ngân hàng bên nhập.

Phân loại các hình thức thanh toán T/T

Với phương thức thanh toán T/T thì được phân chia ra 2 hình thức chuyển tiền khác nhau đó là chuyển tiền trả trước hoặc trả sau khi nhận hàng hóa. Điều này tùy thuộc vào thỏa thuận của 2 bên mua – bán hàng hóa.

  • Chuyển tiền trả trước (TTR): Là hình thức được nhiều công ty lựa chọn, theo đó bên nhập khẩu sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền mua hàng cho bên xuất khẩu trước khi giao hàng đi.
  • Chuyển tiền sau (TT after shipment): Đây là hình thức mà bên nhập khẩu sẽ thanh toán tiền cho bên xuất khẩu sau khi đã nhận được hàng.

Các giấy tờ cần chuẩn bị cho quy tình thanh toán T/T

Khách hàng cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Hợp đồng mua bán đã hiệu lực của cả hai bên.
  2. Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.
  3. Ủy nhiệm chi ngoại tệ và chi phí chuyển tiền.

Bên chuyển tiền cần viết đơn chuyển tiền tới ngân hàng được phép sử dụng phương thức thanh toán này. Trong mẫu đơn sẽ có đủ thông tin sau:

  1. Tên địa chỉ của người nhận tiền, số tài khoản người nhận
  2. Số ngoại tệ xin chuyển ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ, loại ngoại tệ.
  3. Nội dung chuyển tiền.
  4. Các yêu cầu khác.
  5. Ký tên, đóng dấu.

Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán T/T trả sau

Giải thích quy trình:

(1) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hành hóa cho người nhập khẩu.

(2) Người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền cho người thụ hưởng.

(3) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển tiền cho người thụ hưởng thông qua ngân hàng đại lý.

(4) Ngân hàng đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu.

(5) Ngân hàng chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu

Trong quy trình thực hiện chuyển tiền, vì lý do gì đó có thể khiến người nhập khẩu chậm lập lệnh chuyển tiền gởi cho ngân hàng thì người xuất khẩu sẽ chậm nhận được tiền thanh toán mặc dù hàng hóa đã được chuyển đi và người nhập khẩu đã có thể nhận được và sử dụng hàng hóa. Trong trường hợp này, người xuất khẩu bị thiệt hại, trong khi ngân hàng không có nhiệm vụ và cách thức gì để đôn đốc người nhập khẩu nhanh chóng chuyển tiền chi trả nhằm đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu.

Quy trình thanh toán T/T trả trước

Giải thích quy trình:

(1) Người nhập khầu lập lệnh chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền cho người thụ hưởng.

(2) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển tiền cho người thụ hưởng thông qua ngân hàng đại lý.

(3) Ngân hàng đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu.

(4) Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ cho người nhập khẩu để họ có thể nhận hàng.

(5) Ngân hàng chuyển tiền, sau ghi nợ, báo nợ cho người nhập khẩu.

Với hình thức chuyển tiền này người xuất khẩu đã nhận được tiền trước khi giao hàng nên không sợ bị thiệt hại do chậm trả hay bị người nhập khẩu chiếm dụng hàng hóa. Tuy nhiên, hình thức này lại bất lợi cho người nhập khẩu vì người nhập khẩu đã chuyển tiền đi thanh toán rồi nhưng chưa nhận được hàng và đang trong và đang trong tình trạng chờ người xuất khẩu giao hàng. Nếu vì lý do gì khiến người xuất khẩu chậm trễ giao hàng, người nhập khẩu sẽ bị thiệt do nhận hàng trễ.

Như vậy, bài viết về phương thức thanh toán T/T trả trước và trả sau đã kết thúc, hi vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn phương thức thanh toán hiệu quả hơn. Ngoài ra trên Bưu Chính Đông Dương  hay Indochinapost cũng cung cấp các bài viết chứ các thông tin bổ ích về các phương thức thanh toán, về phương thức thanh toán nhờ thu,…