Tìm hiểu về VGM

Tìm hiểu về VGM

VGM là gì? Khai báo VGM như thế nào? Và tại sao cần khai báo? Ở bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé!

Tìm hiểu về VGM

VGM là gì?

VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng (shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng, quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Mục đích chủ yếu của công ước solas là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, và khai thác tàu để bảo vệ an toàn sinh mạng cho tất cả mọi tuyền viên trên tàu bao gồm cả hành khách.

Phạm vi hoạt động chủ yếu của Công ước Solas được thực hiện với tàu thương mại, tàu chở khách, nhìn chung đây là Công ước bảo vệ an toàn tính mạng cho con người do hãng tàu ký kết.

Công ước này không áp dụng với tàu quân sự, tàu gỗ thô sơ, tàu cá, tàu du lịch không có hoạt động thương mại, tàu có dung tích GT <500 và tàu có thiết bị đẩy (có động cơ).

Công ước SOLAS

“Công ước SOLAS có tên đầy đủ là Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển (The International Convention for the Safety of Life at Sea hay SOLAS Convention). Công ước này do tổ chức hàng hải thế giới IMO phát triển và ứng dụng nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, trang bị và vận hành tàu để đảm bảo an toàn sinh mạng cho tất cả mọi người trên tàu biển, bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn”

Theo công ước này, để đảm bảo hàng hóa và con người an toàn trên biển, chúng ta cần phát hiện sự sai lệch trọng lượng hàng hóa trước khi chúng được xếp lên boong

Mà cách tốt nhất là nên xác minh khối lượng của container đã được đóng hàng trước khi xếp lên tàu.

Chương VI Quy định 2 sửa đổi quy định rằng: tất cả hàng hóa trước khi lên tàu sẽ phải xác minh khối lượng. Nếu khối lượng sau khi xác minh chính xác như đã kê khai thì hàng mới được phép lên tàu.

VERIFIED GROSS MASS (VGM) là khối lượng hàng hóa sau khi đã xác minh bao gồm tổng khối lượng của vỏ container và hàng hóa. Phiếu VGM là phiếu kết quả cân xác minh hàng hóa.

Tại sao hàng hóa XNK cần khai báo VGM?

Công ước SOLAS sẽ quy định mọi vấn đề liên quan đến sự an toàn trên tàu từ trang thiết bị đến sự sắp xếp hàng hóa trên tàu. Hàng hóa của bạn trước khi đưa lên tàu phải được xác định trọng lượng (thông qua phiếu cần VGM), để hãng tàu sắp xếp hàng hóa hợp lí, tránh việc xếp hàng bị chênh lệch giữa bên trái – phải, đầu tàu, thân tàu và đuôi tàu, dễ gây đắm tàu.

Nếu không biết trước trọng lượng hàng hóa trong container thì sẽ khó kiểm soát được trọng lượng hàng hóa trên tàu. Vì vậy phiếu cân VGM có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất khẩu.

Trách nhiệm trong việc thực hiện và lập VGM của một container chứa hàng hóa là của người gửi hàng (shipper) trên vận đơn của hãng tàu (the Ocean Carrier Bill of Lading)

Người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp VGM đến hãng tàu hay tại cảng theo đúng quy định của SOLAS. Thời hạn trình VGM theo quy định trên booking. Trong trường hợp VGM vượt quá quy định thì container không được xếp lên tàu. Nếu chủ hàng không cung cấp VGM  hoặc khai báo sai khối lượng container hàng hóa thì mọi chi phí phát sinh sẽ do chủ hàng chịu trách nhiệm.

Phiếu cân – VGM form và quy trình xác nhận VGM cho hàng container và hàng lẻ

Có hai cách để các minh khối lượng đó là:
Cách 1: Cân toàn bộ hàng (bao gồm tất cả những gì sẽ cho vào trong container), sau đó cộng thêm khối lượng của vỏ container.
VGM = Tổng khối lượng hàng hóa + khối lượng pallet + xích+ Lashing + …+ khối lượng vỏ container

Cách 2: Cân khối lượng xe chưa tải, sau đó cân xe đã tải container (đã đóng hàng) bằng các thiết bị đã được hiệu chỉnh và cấp phép như trạm cân xe (weighbridge)
VGM = Khối lượng xe đã tải – khối lượng xe chưa tải

Tất nhiên, để có số chính xác thì địa điểm cân phải đảm bảo khách quan, trung thực. VGM có cho phép sai số, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể, ở một số nước được phép sai số trên dưới 5% trọng lượng hàng hóa.

VGM: Verified Gross Mass và cách tính khối lượng hàng hóa đã xác minh

Thông tin bắt buộc khai báo 

Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu

Container Number / Số container

Verified Weight / Trọng lượng xác minh

Unit of Measurement / Đơn đo lường

Responsible Party (Shipper named on the carrier’s bill of lading) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MBL)

Authorized Person / Người được uỷ quyền

Có thể bổ sung thêm các thông tin khác, tất nhiên là không bắt buộc gồm:

Weighing Date / Ngày cân

Shipper’s Internal Reference / Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng

Weighing Method / Cách tính VGM

Ordering Party / Bên mua

Weighing Facility / Dụng cụ cân

Country of Method 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2)

Documentation Holding Party / Bên giữ chứng từ

Life after SOLAS VGM.. How has it been..??

Quy trình xác nhận 

Với hàng container (FCL) và hàng lẻ (LCL) sẽ có quy trình xác nhận VGM khác nhau:

  • Hàng container đóng tại kho làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Đăng ký cân hàng tại kho

Bước 2: Chủ hàng hoặc công ty forwarder/ logistics phối hợp cùng bộ phận cân hàng ở khi giám sát việc cân VGM.

Bước 3: Kho hàng cấp 2 bản VGM gồm: 1 bản VGM do chủ hàng giữ và 1 bản lưu giữ tại kho.

Ở bước này, nếu VGM cân được vượt quá trọng lượng tối đa (max gross weight) thì chủ hàng phải bỏ bớt hàng và khi cân đạt trọng lượng tiêu chuẩn VGM, hàng mới được bốc xếp lên tàu.

Bước 4: Chủ hàng sẽ đưa phiếu cân (Phiếu VGM) cho hãng tàu.

Với hàng container đóng tại bãi.

Bước 1: Đóng tiền phí cho thương vụ cảng  hoặc phát hành chứng từ TCT, nhận hóa đơn và phiếu xuất nhập bãi

Bước 3: chủ hàng nhập phiếu xuất nhập bãi cho nhân viên để tiến hành cân container

Bước 3 và bước 4 tương tự như trên.

  • Với hàng lẻ LCL

Bước 1: Chủ hàng đóng tiền tại thương vụ cảng để nhận phiếu xuất nhập khẩu (nhận hàng và cân hàng)

Bước 2: Chủ hàng nộp phiếu xuất nhập kho cho để cân hàng. Sau khi cân và xác định được VGM thì nộp phiếu đó cho đơn vụ vận chuyển.

Liên hệ : Bưu chính Đông Dương

Xem thêm:

Phân biệt lô hàng đi Direct và VIA

Tìm hiểu về lệnh giao hàng