C/O form A là gì?

C/O form A là gì?

C/O form A là gì?

Giấy Chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O Form A) là loại Giấy chứng nhận xuất xứ đặc trưng, được cấp theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP – Generalized System of Preferences). Có Giấy chứng nhận xuất xứ này hàng hóa xuất khẩu sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi GSP của nước nhập khẩu. Danh sách các nước này gồm 28 nước thành viên EU, Norway, Japan, Canada, New Zealand, Nga và Belarus. Danh sách của các nước này được ghi ở mặt sau của C/O form A.

Tại Việt Nam, mẫu giấy chứng nhận xuất xứ này chỉ được cấp khi hàng hóa được xuất khẩu sang một trong những nước này; hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn xuất xứ do nước này quy định và quốc gia nhập khẩu đã cho phép Việt Nam được hưởng ưu đãi từ GSP.

Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ ?

  •  Vận đơn đường biển Bill of Lading: Sao y bản chính
  •  Hóa đơn thương mại Commercial Invoice: Bản gốc
  •  Phiếu đóng gói Packing List: Bản gốc
  •  Tờ khai hải quan: Sao y bản chính (phải là TKHQ thông quan)
  •  Bản giải trình quy trình sản xuất: Sao y bản chính (Giải trình quy trình sản xuất ra sản phẩm từ các nguyên vật liệu đầu vào)
  •  Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu: Sao y bản chính (Thể hiện rõ trong sản phẩm có bao nhiêu % nguyên liệu A, bao nhiêu % nguyên liệu B)
  •  Hóa đơn mua bán nguyên vật liệu: Sao y bản chính (trong trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trong nước) hoặc tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu (trong trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu)
  •  Hóa đơn mua bán sản phẩm xuất khẩu: Sao y bản chính + mang bản gốc để đối chiếu (trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu là công ty thương mại, không trực tiếp sản xuất mà mua sản phẩm về đề xuất khẩu đi)
  •  Đơn đăng ký cấp C/O form A, B: Doanh nghiệp xuất khẩu khai báo online và in ra trên trang web hoặc doanh nghiệp in ra từ hệ thống COMIS
Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O
Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO

Nội dung dung trên C/O form A:

Nội dung dung trên C/O form A
Nội dung dung trên C/O form A

Mục 1: Thông tin công ty xuất khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
Mục 2: Thông tin công ty nhập khẩu: Tên, địa chỉ, tel, fax
Mục 3: Tên, số hiệu phương thức vận chuyển, ngày tàu chạy, cảng đi, cảng đến
Mục 4: Tên cơ quan cấp C/O: VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. ADDRESS: NO 9, DAO DUY ANH STREET, HA NOI, VIET NAM
Mục 5: Để trống
Mục 6: Mô tả hàng hóa: Số đơn hàng, số L/C, tên hàng, số lượng, đóng gói…
Mục 7: Trọng lượng tổng hoặc số lượng khác (50 pallet hoặc 3000 cái…)
Mục 8: Số và ngày Invoice
Mục 9: Ký xác nhận của VCCI
Mục 10: Ký xác nhận của doanh nghiệp

Một bộ C/O thường bao gồm 1 bản chính và 2-3 bản copy (VCCI sẽ giữ lại 1 bản).

Quy trình cấp có form A tại VCCI: 

– Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hồ sơ trên hệ thống Comis và scan các tile tài liệu đính kim

– Bước 2: Hệ thống VCCI tự động cấp số C/O sau khi doanh nghiệp hoàn thành khai báo. Sau đó hệ thống doanh nghiệp số tiếp nhận số C/O. Khi chưa có xác nhận của cán bộ C/O thì doanh nghiệp vẫn có thể sửa hồ sơ.

– Bước 3. Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp để tiến hành gửi hồ sơ tới VCCI

– Bước 4: VCCI tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp.

– Bước 5: Cán bộ C/O xét duyệt hồ sơ, nếu

+ Hồ sơ không đầy đủ: chuyển sang bước 6

+ Hồ sơ đầy đủ.

– Bước 6: bị Cán bộ C/O từ chối hồ sơ và nhập lý do từ chối. Doanh nghiệp, sau khi nhận thông báo từ chối, tiến hành chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Quy trình quay lại bước 3.

– Bước 7: Sau khi xem xét hồ sơ đầy dù, cán bộ VCCI duyệt cấp C/O cho doanh nghiệp và gửi thông báo cho doanh nghiệp

– Bước 8: Form C/O sau khi được VCCI ký và đóng dấu từ được trả cho  nghiệp

Kết luận:

Qua bài viết này, mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị hồ sơ và quy trình xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O form A. Bưu Chính Đông Dương hy vọng thông tin về C/O form A sẽ hữu ích với bạn.

Xem thêm>>

Giấy chứng nhận xuất xứ form D và nội dung?

C/O form AJ?