giấy chứng nhận xuất xứ

Giấy chứng nhận xuất xứ Form S

 Giấy chứng nhận xuất xứ Form S

C/O form S sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu sang Lào. Theo đó khi hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Lào sẽ được hưởng ưu  đãi thuế quan theo Hiệp định Việt Nam – Lào. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S […]

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) không ưu đãi mẫu ICO

C/O form GSTP là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì? CO (certificate of original) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa được cấp bởi một quốc gia (nước xuất khẩu) nhằm xác nhận mặt hàng đó là do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy định […]

C/O form VJ là gì?

C/O form VJ là gì

C/O form VJ là gì? C/O form VJ là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được áp dụng đối với các loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam hoặc Nhật Bản. CO form VJ được phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp theo Hiệp định thương mại xong phương (FTA) giữa Việt […]

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV?

C/O form EAV là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV? Giấy chứng nhận xuất xứ C/O form EAV – (Certificate of Origin Form EAV) là loại chứng từ quan trọng dành cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz, Russian. Với chứng nhận xuất xứ này thì hàng hóa khi xuất […]

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B?

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B là gì? 

Giấy chứng nhận xuất xứ Form B?  C/O là từ viết tắt của Certificate of Origin được dịch ra là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp. Mục đích để chứng nhận xuất xứ của sản […]

C/O form A là gì?

C/O form A là gì?

C/O form A là gì? Giấy Chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O Form A) là loại Giấy chứng nhận xuất xứ đặc trưng, được cấp theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP – Generalized System of Preferences). Có Giấy chứng nhận xuất xứ này hàng hóa xuất khẩu sẽ được hưởng mức thuế […]

Giấy chứng nhận xuất xứ Form D xuất hàng qua những quốc gia nào?

C/O là gì? C/O Form D xuất hàng qua những quốc gia nào?

 Giấy chứng nhận xuất xứ Form D xuất hàng qua những quốc gia nào? C/O là thuật ngữ tiếng Anh, viết đầy đủ là Certificate of Origin hay còn gọi là giấy chứng nhận xuất xứ, là loại chứng từ cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh […]

Giấy chứng nhận xuất xứ Form AI

Giấy chứng nhận xuất xứ Form AI

Giấy chứng nhận xuất xứ Form AI Giấy chứng nhận xuất xứ Form AI là gì? Giấy chứng nhận xuất xứ hay còn gọi là CO. Hàng hóa được cấp CO Form AI sẽ được hưởng các ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang Ấn Độ Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, bên cạnh thủ […]