Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O) không ưu đãi mẫu ICO

C/O form GSTP là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì?
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì?

CO (certificate of original) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa được cấp bởi một quốc gia (nước xuất khẩu) nhằm xác nhận mặt hàng đó là do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy định về xuất xứ.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO

Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm:

  • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Mẫu số 01 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có dấu sao y bản chính của thương nhân)
  • Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Mẫu số 02 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP)
  • Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O (Mẫu nó 03 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/ND-CP)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm:

  • Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu hoặc cho sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc cho sản phẩm không cố định, hồ sơ đề nghị cấp C/O gồm:
  • Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Mẫu số 04 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP)
  • Mẫu C/O không ưu đãi mẫu ICO đã được khai hoàn chỉnh (theo Quy định số 102-9 của Tổ chức cá phê thế giới ngày 27/4/2009)
  • Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ khai hải quan
  • Bản sao hóa đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
  • Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Thương nhân được xem xét không cần nộp chứng từ này trong trường hợp xuất hàng hóa có hình thức giao hàng không sử dụng vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ quốc tế

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi mẫu ICO

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO

Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại trang điện tử http://comis.covcci.com.vn/ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI

Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trang điện tử http://comis covcci.com.vn/ của VCCI; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI nơi thương nhận đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

Bước 3: VCCI kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:

1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O

2. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung)

3. Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, xác thực làm căn cứ cho việc đề nghị kiểm tra này)

4. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018 ND_CP 08/03/2018 của Chính phủ quy định Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (sau đây 9 là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP)

5. Đề nghị kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 21/2018 ND-CP (nếu cần thiết)

Bước 4: Con Đỏ VCCI kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp c/

Bước 5: Cán bộ VCCI, đóng dấu vào sổ và trả cho thương nhân

Trên đây là một số thông tin pháp lý về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O không ưu đã mẫu C/O. Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nên sử dụng dịch vụ của công ty Bưu Chính Đông Dương.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các dịch vụ như:

Dịch vụ mua hộ hàng
Dịch vụ khai báo hải quan
Xin giấy phép xuất nhập khẩu